banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Trigger Sprayer Type A Φ28/410

Trigger Sprayer Type A Φ28/410
 • Product name
  Trigger Sprayer Type A Φ28/410
 • Code
  VSM - CS28/410A
 • Date update
  11/09/2020
 • Views
  3505
 • Price
  Call
MOQ : 5000
Hotline hỗ trợ :
 • Call: +84 837 003 003

Related Product

Trigger Sprayer Type D Φ28/415

MOQ: 10000

Code : VSM - CS28/415D

Trigger Sprayer Type D Φ28/410

MOQ: 10000

Code : VSM - CS28/410D

Trigger Sprayer Type C Φ28/415

MOQ: 10000

Code : VSM - CS28/415C

Trigger Sprayer Type C Φ28/410

MOQ: 10000

Code : VSM - CS28/410C

Trigger Sprayer Type B Φ28/415

MOQ: 5000

Code : VSM - CS28/415B

Trigger Sprayer Type B Φ28/410

MOQ: 5000

Code : VSM - CS28/410B

Trigger Sprayer Type A Φ28/415

MOQ: 5000

Code : VSM - CS28/415A

Hotline

Hotline

0902 347 349