banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Lotion Pump type R Φ24/410

Lotion Pump type R Φ24/410
 • Product name
  Lotion Pump type R Φ24/410
 • Code
  VSM - MP24R
 • Date update
  11/09/2020
 • Views
  3109
 • Price
  Call
MOQ : 10000
Hotline hỗ trợ :
 • Call:  +84 837 003 003
 • Imessage - Whatapp - Viber - Zalo

Related Product

Lotion Pump type L Φ32/400 (Long Nose)

MOQ: 10000

Code : VAL - MP32L

Cream Pump type H Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18H

Cream Pump type G Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24G

Cream Pump type G Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20G

Cream Pump type F Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24F

Cream Pump type F Φ20/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20F

Cream Pump type F Φ18/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP18F

Lotion Pump type B Φ30/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP30B

Lotion Pump type L Φ28/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP28L

Lotion Pump type S Φ24/410

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24S

Hotline

Hotline

0902 347 349