Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

hY

MOQ: 5000

Code : CP035

hY_4

MOQ: 10000

Code : CP034

hY_2

MOQ: 5000

Code : CP033

hY_3

MOQ: 10000

Code : CP025

HAI_MG_7884HAI-_87

MOQ: 10000

Code : 1017

HAI_MG_7884HAI-_87

MOQ: 1000

Code : 1016

HAI_MG_7884HAI-_87

MOQ: 10000

Code : 1015

1015

MOQ: 5000

Code : 1015

975

MOQ: 2000

Code : 975

46

MOQ: 10000

Code : 969

Hotline

Hotline

0902 347 349