banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Douche 5 ML

Douche 5 ML
 • Product name
  Douche 5 ML
 • Code
  619
 • Material
  LDPE
 • Date update
  14/05/2021
 • Views
  3659
 • Price
  Call
MOQ : 20000
Hotline hỗ trợ :
 • Call: +84 837 003 003

Related Product

CAN 4000ML

MOQ: 3000

Code : 043

Bottle 250 ML

MOQ: 10000

Code : 1006

Bottle 275 ML with Measuring Cap

MOQ: 10000

Code : 1000

Bottle 200 ML

MOQ: 20000

Code : 985

Bottle 200 ML Nasal Rinse Kit

MOQ: 10000

Code : 984

Bottle 150 ML

MOQ: 10000

Code : 980

Hotline

Hotline

0902 347 349