banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
banner
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi
/
Cường phát plastic
Uy tín, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Float Ball

Float Ball
 • Product name
  Float Ball
 • Code
  530
 • Material
  HDPE
 • Date update
  14/05/2021
 • Views
  4051
 • Price
  Call
MOQ : 10000
Hotline hỗ trợ :
 • Call: +84 837 003 003

Related Product

Bottle 15 ML for Paint Set

MOQ: 10000

Code : T01

Bottle 500 ML

MOQ: 5000

Code : 971

Wet Wipes Cover - Wet Tissue Lid

MOQ: 10000

Code : 960

Inhaler

MOQ: 20000

Code : 956

Tube Rack 5 x 6

MOQ: 10000

Code : 943

TUBE RACK BOX

MOQ: 10000

Code : 941

Finger Grips

MOQ: 10000

Code : 939

Round Plastic Hand Grip

MOQ: 10000

Code : 938

Hand Grip

MOQ: 10000

Code : 936

Hotline

Hotline

0902 347 349